Kanun Hükmünde Kararname no. 196/2003 ("Gizlilik kodu") 13. maddesine göre kişisel verilerin korunmasına ilişkin veriler

Veri yöneticisi AGCO Spa – Via F. Laverda 15/17 – 36042 Breganze (VI) İtalya, tel. +39 0445 385311, faks. +39 0445 – 873355 ve info@laverdaworld.com.

Veri işleme yöntemleri ve hedefleri Yönetici tarafından elde edilen kişisel veriler, ilgili gizlilik düzenlemeleri sınırlarında kanuna uygun ve adil bir şekilde işlenmelidir.

Hesap ve vergi zorunluluklarını yerine getirmenin yanı sıra Pazar araştırması, pazarlama girişimleri, bültenlerin gönderilmesi ve satış olanakları veya Yöneticinin sağladığı servislerle ilgili materyallerin pazarlanması için ilgili veriler kullanılacaktır.

  Yöneticinin sözleşmelere girebilmesi ve bültenlerin gönderilmesi ile promosyon malzemeleri dahil olmak üzere Yönetici tarafından organize edilen pazarlama girişimleri ve satışlar için kişisel veriler (ad, soyad, şirket adı, adres, e-posta vb.) gereklidir.

Verilerin aktarılabileceği konular Yalnızca yukarıda ifade edilen amaçlar dahilinde veri, İtalya ve/veya ülke dışında ifşa edilebilir ve bu nedenle yalnızca aşağıdaki konular / kategoriler bazında diğer konularla birlikte şu amaçlarla kullanılabilir: yöneticinin bayi ağı;  faktoring şirketleri;  kredi kuruluşları; borç toplama acenteleri; kredi sigorta şirketleri; iş bilgileri şirketleri; yöneticinin uzmanları ve danışmanları; denetleyiciler; ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren şirketler; yöneticinin ana ortakları, bağlı ortaklık ve bağlı şirketleri; yöneticinin sağlayıcıları.

Bu ifadede açıklanan amaçlar için sağlanan kişisel bilgiler; mevcut yönetmelikler uyarınca yukarıda belirtilen amaçlar için veri işlemci olarak görev yapan yöneticinin çalışanları tarafından kullanılacaktır.

İlgili tarafın hakları İlgili taraf, Kanun Hükmünde Kararnamenin 196/2003 7. maddesinde belirtilen tüm haklarını kullanabilir. Bu madde tam olarak aşağıda verilmiştir:
“1. İlgili taraf, henüz ardedilmemiş olsa bile aynı tarafla ilgili kişisel veriler olup olmadığına dair onay alma hakkına sahiptir.

2. İlgili tarafın aşağıdakiler hakkında bilgi almaya hakkı yoktur:

a) kişisel verilerin kaynağı;

b) tedavinin amaçları ve yöntemleri;

c) elektronik aletler ile tedavi durumunda uygulanan mantık;

d) yöneticilerin, işlemcilerin ve Madde 5 Konu 2 kanunu uyarınca atanan temsilcinin detayları;

e) kişisel verilerin iletilebileceği konular veya konuların kategorileri veya veriden sorumlu olarak atanan Devlet temsilcileri, işlemci veya veri sorumlu insanlar hakkında bilgi edinebilecek kişiler.

3. İlgili tarafın aşağıdakileri edinme hakları vardır:

a) aynı amaçlar söz konusu olduğunda veri güncellemesi, doğrulama ve entegrasyon;

b) iptal etme, anonim forma dönüşüm veya verinin toplandığı veya daha sonra işlenmiş olduğu amaçlar için alıkoyması gereksizdir olan veriler dahil hukuka aykırı işlenmiş veri engellemesi;

c) berat a) ve b) uyarınca işlemlerin sertifikasyonu ve içerikleri; bu gereksinimin imkansız olduğu kanıtlanmadıkça veya korunan haklara açıkça doğru orantılı olmayan araçların bir kullanımını gerekmediği sürece verinin tebliğ edildiği veya yayıldığı yere bildirilmiştir.

4. İlgili taraf tamamen veya kısmen karşı çıkma hakkına sahiptir:

a) toplama amacıyla ilgili olsa dahi meşru nedenlerle kişisel verilerin işlenmesi;

b) doğrudan reklam malzemesi göndermek, doğrudan satış, ya da pazar araştırması ya da ticari iletişim yürütülmesi amacıyla kendi kişisel verilerin işlenmesi.”


Veri işleyicileri Roberto Zuech - Bilgi Teknolojileri Müdürü - email roberto.zuech@agcocorp.com Gianfranco Penta - Peronel Müdürü -  email gianfranco.penta@agcocorp.com

Veri işleyicilerinin güncellenmiş listesi düzenli olarak www.laverdaworld.com AGCO SpA web sitesinde sunulacak veya istek üzerine info@laverdaworld.com adresinden talep edilebilecektir.